Utskifting av eksisterende downlights

Forbehold: Det tas forbehold om at det eksisterende berørte anlegget er i forskriftsmessig stand.