Vi har lang erfaring med elektroinstallasjoner for landbruk

Dagens landbruk er ikke det det engang var. Den teknologiske utviklingen har skjedd fort, og landbruket har vært med på utviklingen.

I dag er mange landbruk  i stor grad automatiserte, og har samme behov for driftssikre elektroløsninger som industrien. Det betyr også at det er et stort behov for kompetente og kvalifiserte elektrikere med kjennskap til automatiserte landbruk.

Solberg Elektroinstallasjon AS har mange års erfaring med å levere elektrotjenester til landbruk, og flere av våre elektrikere har spisskompetanse innen denne typen elektroinstallasjoner. Vi kan tilby driftssikre løsninger som kan bidra til å effektivisere det elektriske anlegget, i tillegg til service- og vedlikeholdstjenester og vakttelefon ved behov.

Les mer: Landbruk

Vedlikehold er avgjørende for en trygg og effektiv drift

Utstyr og driftsbygg i landbruket blir daglig utsatt for store påkjenninger i form av fuktighet, støv og mekaniske belastninger. Det elektriske anlegget trenger derfor jevnlig tilsyn og oppfølging for å sørge for en trygg og effektiv drift.

Flere branner i norsk landbruk starter på grunn av feil på det elektriske anlegget. Det anbefales derfor at den som driver gården utfører et jevnlig ettersyn, og at sertifisert personell utfører årlige kontroller. En slik sjekk burde innebære:

  • tilstandskontroll av det elektriske anlegget, sikringsskap og jordingsforhold, i tillegg til alt teknisk utstyr og elektriske maskiner
  • kontroll av brannalarm, røykvarsler og brannslukningsutstyr i både driftsbygning og bolig
  • termografering av elektrisk utstyr
  • forslag og forbedringstiltak for å øke el-sikkerheten ytterligere

Solberg Elektroinstallasjon AS kan utføre jevnlig service- og vedlikehold på det elektriske anlegget i ditt landbruk, i tillegg til at vi kan tilby vakttjenester utenom ordinær arbeidstid.

Les mer: Service og vedlikehold

Vi leverer alt av elektrotjenester for landbruk

Solberg Elektroinstallasjon AS kan tilby alt av elektrotjenester for landbruk. Vi kan bidra med prosjektering og planlegging av nye elektriske anlegg, i tillegg til installasjon og montering. Vi utfører også jevnlige kontroller, service og vedlikehold, slik at du kan fortsette driften på landbruket og være trygg på at det elektriske anlegget fungerer optimalt. Når vi utfører arbeid på det elektriske anlegget, uansett om det er nye installasjoner eller vedlikehold, så vil vi selvfølgelig stille med all nødvendig dokumentasjon på arbeidet som har blitt utført.

Ta kontakt med oss i Solberg Elektroinstallasjon AS for en trivelig prat om hva vi kan tilby deg og din landbruksvirksomhet.